چیپست (6)

بلید (5)

تونر (10)

فوم (2)

مگنت (5)

درام (16)