غلطک پرس اسفنجی hp 1606

۲۲۸,۰۰۰ تومان
غلطک پرس اسفنجی hp 1606 غلطک پرس اسفنجی hp 1606  قطعه ای ضروری از بخش فیوزینگ پرینترها محسوب می شود